ATIK PİLLER        

                     

                                      

 

Son yıllarda, teknolojinin gelişimine bağlı olarak, elektrik enerjisi ile çalışan cihazların kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Özellikle mobil olarak kullanılabilen el fenerlerinden cep telefonlarına, diz üstü bilgisayarlara, işitme cihazlarına kadar birçok elektrikli veya elektronik cihazlarda 'pil' kullanılmaktadır.

 

Bilindiği gibi pil ve akümülatörler elektrik akım şebekesine bağlı olmadan kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren ve depolayan sistemlerdir. Pili oluşturan kimyasal maddeler, özellikle ağır metaller, ömrünü tamamlamış pil ve akülerin çöplere ve düzensiz depolama sahalarına atılmasıyla, zamanla, toprağa ve suya karışmakta ve besin zincirine katılıp canlı hayatı için risk teşkil etmektedir. Diğer bir taraftan, taşınabilir pillerin ve çeşitli akümülatörlerin içerdikleri metaller bakımından maden filizleri ve alaşımlarından sonra en yüksek miktarlarda metal bulunduran kaynaklar olduğu bilinmektedir. Ayrıca metallerin atık pillerden geri kazanılma maliyetlerinin (özellikle enerji tüketimi açısından) bu metallerin maden filizleri ve alaşımlarından çıkartılma maliyetlerinden çok daha düşük olduğu bilinmektedir. Bu özelliklerinden dolayı, kullanım ömrünü tamamlamış pil ve akümülatörlerin geri kazanımı, çevresel zararları minimize etmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak açısından önemlidir.

 

Atık pillerin yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kontrolünde ve yetkilendirilmiş kuruluş TAP derneğinin destekleriyle yürütülmektedir. Konu ile ilgili, müdürlüğümüz genel bilgilendirme çalışmaları yapmakta ve atık pillerin toplama-taşıma işlemlerini yürütmektedir. Vatandaşlardan gelen talepler ve toplama noktalarından toplanan atık piller TAP derneğinin anlaşmalı olduğu kurumlara gönderilmekte ve bu şekilde geri dönüşüm-bertaraf süreçlerine dahil olunması sağlanmaktadır. Bu sebeple, pillerimizi çöpe atmayalım; AYRIŞTIRALIM !

 
 
 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

  DETAYLI BİLGİ İÇİN :

           399 69 88

    Alo Geri Dönüşüm