AMBALAJ ATIKLARI

 

 

                                                                               

 

 

Ambalajlar, günlük hayatımızda, gıdadan giyime birçok alanda, özellikle hijyenik saklama koşullarında bizlere avantajlar sağlamaktadır. Ancak, evsel organik atıklarla birlikte toplanan ambalaj atıkları, öncelikle çöp hacmini ve dolayısıyla taşıma-depolama maliyetini arttırmaktadır. Ayrıca, doğada yok olma süreleri, organik atıklara göre çok daha fazla olan cam-metal-plastik-kağıt-kompozit malzemelerin bu atıklarla karıştırılması, düzenli depolama alanlarının da kullanım ömrünü azaltmaktadır.

 

Bunların yanı sıra, ambalaj atıklarının birer hammadde kaynağı olduğu düşünüldüğünde, bunların gıda atıklarıyla karıştırılması ciddi bir hammadde israfına sebep olmaktadır.

 

İlçemiz sınırları içerisinde, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşüm sistemine dahil edilmesi amacıyla ÇEVKO ve ALTAŞ işbirliği ile çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Çevre ve Orman Bakanlığı’nca 20.12.2010 tarih ve B.18.0.ÇYG.0.04.02-145.07-21367 sayı ile onaylı “Maltepe Belediyesi Atık Yönetim Planı”mız doğrultusunda ÇEVKO tarafından kapı kapı bilgilendirme çalışması yürütülürken; evler, işyerleri, hastane, okul vb. kuruluşlardan ambalaj atıklarının belirli gün ve saatlerde, belirlenen yerlerden alınması ALTAŞ tarafından yapılmaktadır. Toplanan ambalaj atıkları, ALTAŞ’ın Atık Ayrıştırma Tesisine götürülerek, türlerine göre ayrılmakta ve üretim sürecine tekrar kazandırılmasını sağlayacak işletmelere gönderilmektedir.

 

Atık yönetim planımız doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş kuruluş olan ÇEVKO ile ilçemizde 4 aşamalı olarak kapı kapı bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Yapılan bilgilendirme çalışmalarında, vatandaşların geri dönüşüm sistemine nasıl dahil olabilecekleri, hangi materyalleri ayırmaları gerektiği, bunları nerelerde depolayacakları ve yapılan bu işlemlerin öneminden bahsedilmektedir.

 
 
CAM ATIKLAR
 
 

 

Cam Nasıl Geri Dönüşür?

Kalitesinden kaybetmeden %100 geri dönüşebilen ve sonsuz kez ikincil hammadde olarak tekrar üretime dahil edilebilen cam ambalaj atıklarının küçük bölümü, cadde ve sokaklara yerleştirilmiş kumbaralar ile kaynağından ve dolumcu tesisleri ile toplayıcılardan satın alımla toplanır. Kalan büyük bölüm ise, atık depolama alanlarında ambalaj atıklarını ayırma faaliyetinde bulunan çöplük işletmecileri ve diğer hurdacı tedarikçilerden temin edilir.

Geri kazanılmış cam şişe ve kavanozlar tedarikçi tesislerinde fırına hazır cam kırığı haline getirilir; ardından fabrikalarda ikincil hammadde olarak kullanılarak yeniden şişe ve kavanoza dönüştürülürler; cam ambalaj böylece sürekli fayda yaratan bir faaliyetin konusu haline gelir.

 

Cam Geri Dönüşümü ile İlgili Bilgiler

  • Geri dönüşmüş camı eritmek için gereken enerji yeni cam şişe yapmak için gereken hammaddeyi eritmekten daha azdır
  • Bir şişe geri dönüşümünden sağlanan enerji bir televizyonu bir buçuk saat çalıştırmak için yeterlidir
  • Bir cam kumbarasına boşaltılana kadar 3000 şişe konulabilmektedir
  • En büyük cam fırınları günde 400 tondan fazla cam üretmektedir. Bu rakam günde bir milyondan fazla şişe ve kavanoz demektir
  • Cam kalitesinden hiçbir şey kaybetmeden %100 geri dönüşür.  

 

 

                                        .                             

 

 

 

 

Cam Ambalaj Geri Kazanım Döngüsü

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  DETAYLI BİLGİ İÇİN :

           399 69 88

    Alo Geri Dönüşüm